Under isfjellet ligger det mye skjult. På samme måte ligger det skjulte holdninger bak norske og demokratiske verdier.

 

Barneoppdragelse

1 / 05
Hvis du skremmer, lugger og klapser barn, eller utsetter de for andre former for vold, så krenker du rettighetene deres!

Oppdragelse og vold mot barn, hvor går grensen?

Ta quizen

Utdanning

2 / 05
Foreldre har ikke lov til å presse barn til å ta en utdanning de ikke ønsker, eller å nekte de en utdanning.

Kan foreldre bestemme barns valg av utdanning?

Ta quizen

Frihet

3 / 05
De som blir nektet retten til å ta egne selvstendige valg har ikke frihet, de lever i glasshus.

Hvem gjelder friheten for

Ta quizen

Likestilling

4 / 05
Et likestilt samfunn der alle kan bestemme hva de vil gjøre, uavhengig av kjønn, gagner alle.

Er likestilling det du tror det er?

Ta quizen

Rettssikkerhet

5 / 05
Akkurat som det trengs lover for å opprettholde en høy moral, trengs det også høy moral for å opprettholde lovene.

Kan vi straffe de som gjør noe vi ikke liker?

Ta quizen