1 / 9

Demokrati og stemmerett

De som foreslår nye lover er

2 / 9
Demokrati og stemmerett

Demokrati betyr

3 / 9
Demokrati og stemmerett

Vi har stortingsvalg

4 / 9
Demokrati og stemmerett

Stortinget bestemmer

5 / 9
Demokrati og stemmerett

Regjeringen gjør

6 / 9
Demokrati og stemmerett

Et valgkort er informasjon

7 / 9
Demokrati og stemmerett

Det er frivillig å stemme

8 / 9
Demokrati og stemmerett

Et demokratisk samfunn er

9 / 9
Demokrati og stemmerett

Det er viktig å stemme for

Demokrati og stemmerett
Du fikk / 9 riktige
Ta quizen på nytt