1 / 9

ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

ንሓደስቲ ሕጋጋት መን ይሕግጎም/ይእምሞም

2 / 9
ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

ደሞክራሲ ማለት

3 / 9
ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

ንሕና ባይቶኣዊ ምርጫታት ኣለና

4 / 9
ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

ባይቶ ዝውስኖ

5 / 9
ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

መንግስቲ

6 / 9
ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

ናይ መድመጺ ካርድ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ

7 / 9
ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

ምድማጽ ግዴታ ኣይኰነን

8 / 9
ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

ደሞክራሲያዊ ሕበረተ-ሰብ ማለት

9 / 9
ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን

ምድማጽ ኣገዳሲ/ጠቓሚ እዩ

ደሞክራስን ናይ ምድማጽ መሰልን
ረኪብካ/ኪ / 9 ቅኑዕ
እንደገና ፈተና ውሰድ