Frihet

3 / 05

De som blir nektet retten til å ta egne selvstendige valg har ikke frihet, de lever i glasshus.

Hvem gjelder friheten for

Ta quizen

Hvorfor valgt du Norge? Og er frihet en viktig verdi for deg? I Norge er retten til frihet grunnlovfestet, og alle har rett til å bestemme over sitt eget liv. og den Frihet er nedfelt i menneskerettighetene og i barnekonvensjonen og det betyr at alle er født frie med de samme rettighetene uansett kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning.

Frihet er nedfelt i menneskerettighetene, men selv om alle land har akseptert disse, så blir mange likevel straffet, fengslet og drept. Enten av sine egne myndigheter, eller av andre i hjemlandet, selv om de ikke har brutt noen lover. Men fordi noen ikke liker det de sier eller gjør, eller på grunn av hvem de er.

Delvis frihet finnes ikke.

Nelson Mandela

Kanskje du måtte flykte på grunn av dette? Fordi noen krenket rettighetene dine. Mange av de som har flyktet til Norge kommer fra samfunn med andre holdninger og med en annen kultur enn det vi har i Norge. Fra samfunn der ære og skam står sterkt, der kultur og tradisjon er viktigere enn lovene. Der individer skal være lojal og lydig mot familien sine behov, og ikke ta egne selvstendige valg. Fra samfunn der barn og ungdommer får mindre og mindre frihet jo eldre de blir. Fra samfunn der individer blir kontrollert slik at de ikke skal gjøre noe som bringer skam over familiens ære.

Dette er en motsetning til hvordan det er i Norge, der friheten står sterkt og der barn og ungdommer får mer og mer frihet jo eldre de blir. Hvordan vil du reagere, hvis noen forteller deg at de har sett datteren din sammen med en gutt? Eller hvis en av ungdommene dine har annen religiøs tro enn deg, og som ønsker å praktisere den?

 

For hvis du utsetter de for trusler eller vold, og hvis du nekter de å være med venner, hvis du kontrollerer dagbøkene deres, eller pc og telefoner, så krenker du rettighetene deres. I så fall, så behandler du de på samme måte som du ble behandlet på i hjemlandet ditt, og som du måtte flykte fra.

Den absolutte frihet er retten til å dumme seg ut.

Kathrine Aspaas

Det har ikke alltid vær lik frihet for alle i Norge, og for bare 100 år siden skulle kvinner oppføre seg på en måte som ikke førte skam over familien eller mannen sin ære. I Norge har frihet for alle blitt kjempet frem gjennom demokratiske prosesser. Og som minoritet er det ekstra viktig at du bruker stemmeretten din, slik at du kan påvirke samfunnet du lever i, og hvilke rettigheter som skal gjelde.

Hvordan stemme?
Neste tema:
Likestilling