1 / 9

Frihet

Når du er 15 år har vi rett og frihet til å

2 / 9
Frihet

Å leve i glasshus betyr

3 / 9
Frihet

Religionsfrihet betyr

4 / 9
Frihet

Å krenke privatlivet er å

5 / 9
Frihet

Foreldre må kontrollere ungdommer

6 / 9
Frihet

En kan bli straffet for å

7 / 9
Frihet

Vi kan kontrollere kvinner

8 / 9
Frihet

Ytringsfrihet betyr

9 / 9
Frihet

Alle har rett til å være politisk aktiv

Frihet
Du fikk / 9 riktige
Ta quizen på nytt