1 / 9

Xorriyad

Markaad noqotid 15 sanno jir waxaad xaq iyo xor u leedahay in aad

2 / 9
Xorriyad

Macnaha in qofku ku jiro aqal dhalo/quraarad ah waa

3 / 9
Xorriyad

Macnaha xorriyada diintu waa

4 / 9
Xorriyad

Ku xadgudubka arrimaha khaaska u ah qofka ayaa ah

5 / 9
Xorriyad

Waalidku waa inay kantaroolaan carruurta

6 / 9
Xorriyad

Qofku ciqaab ayuu ku heli karaa

7 / 9
Xorriyad

Waa la kantarooli karaa haweenka

8 / 9
Xorriyad

Macnaha xorriyadda hadalku waa

9 / 9
Xorriyad

Qof kasta xaq ayuu u leeyahay inuu ka qaybgalo siyaasada