1 / 9

ሓርነት

ዕድሜና 15 ዓመት ምስመልአ፡ ነዚ ዚስዕብ ንኽንገብር መሰልን ናጽነትን ኣለና

2 / 9
ሓርነት

ኣብ ትሕቲ ዕፈና ምንባር ክበሃል እንከሎ

3 / 9
ሓርነት

ሃይማኖታዊ ናጽነት ከበሃል እንከሎ

4 / 9
ሓርነት

ኣብ ልዕሊ ውልቃዊ ህይወት ግህሰት ምፍጻም ክበሃል እንከሎ

5 / 9
ሓርነት

ወለዲ ንመንእሰያት ክቈጻጸርዎም ይግባእ

6 / 9
ሓርነት

ክንቅጽዓሎም እንኽእል ምኽንያታት

7 / 9
ሓርነት

ንደቀ`ንስትዮ ክንቈጻጸረን ንኽእል ኢና

8 / 9
ሓርነት

ናይ ምዝራብ ናጽነት ክበሃል እንከሎ

9 / 9
ሓርነት

ነፍሲወከፍ ዜጋ ኣብ ፖለቲካ ብንጥፈት ንኽዋሳእ መሰል ኣለዎ