Barneoppdragelse

1 / 05

Hvis du skremmer, lugger og klapser barn, eller utsetter de for andre former for vold, så krenker du rettighetene deres!

Oppdragelse og vold mot barn, hvor går grensen?

Ta quizen

Hvorfor valgte du Norge? Og er barns rettigheter viktige verdier for deg? I Norge er det forbudt å slå barn og det er foreldrene som har ansvaret for at barn får en trygg og god oppvekst. Foreldre skal alltid ta hensyn til barnas behov, og barns rett til å bli hørt står sterkt i Norge.

Barns rettigheter er nedfelt i barnekonvensjonen og i menneskerettighetene. Men selv om alle land har signert disse blir barn likevel fengslet, straffet og drept. Enten av sine egne myndigheter, eller av andre i hjemlandet, og barn som opplever dette blir fratatt rettighetene sine. Kanskje du måtte flykte på grunn av dette, fordi noen krenket dine rettigheter.

Før jeg giftet meg hadde jeg seks teorier om barneoppdragelse; nå har jeg seks barn, og ingen teorier.

John Wilmot

Mange av de som har flyktet til Norge kommer fra samfunn med andre holdninger og kultur enn vi har i Norge. Fra samfunn der ære og skam står sterkt, og kultur og tradisjon står over lovene. Fra samfunn der det er vanlig at foreldre bruker fysisk vold mot barn i barneoppdragelsen. Dette er oppdragervold, det motsatte av trygghet og beskyttelse, og en motsetning til i Norge der det ikke er vanlig å bruke vold i oppdragelsen av barn.

Hvis du har barn, hvordan vil du reagere om de tar noe de ikke har lov til? Om de sier stygge ting til deg eller andre? For hvis du klapser de på fingrene, hendene, eller bruker andre former for vold, så krenker du rettighetene deres. I så fall så behandler du de på samme måte som du ble behandlet på i hjemlandet ditt, og som du måtte flykte fra.

 

Oppdragervold skaper utrygge barn som kan få dårlige tanker om seg selv. Barn kan få problemer med søvn, konsentrasjon eller få andre fysiske og psykiske skader. Dette kan føre til at de faller ut av skolen og inn i kriminelle miljøer som ungdom.

Mange av de som slår har selv opplevd vold i hjemmet, og volden kan bli en mønster hos egne barn.

Alternativ til vold

Det har ikke alltid vært forbudt med oppdragervold i Norge, og det kan være vanskelig å forstå hvor grensen mellom oppdragelse og vold går. Vold mot barn skaper utrygge samfunn, økt kriminalitet, fordommer eller hat. Ved at du deltar i politiske valg så er du med på å påvirke samfunnet vi lever i, og hvilket samfunn vi ønsker for barn og unge som vokser opp.

Hvordan stemme?
Neste tema:
Utdanning