پرورش طفل

1 / 05

اگر اطفال تان را بترسانید، به آنها چپات بزنید یا موهایشان را بکشید یا به شکل دیگری آنها را مورد خشونت قرار دهید، در حال نقض حقوق آنها هستید!

پرورش طفل و خشونت علیه اطفال، مرز بین آنها کجاست؟

یید

چرا ناروی را انتخاب کردید؟ و آیا حقوق اطفال و پرورش طفل ارزش‌های مهمی برای شما هستند؟ در ناروی، لت و کوب اطفال ممنوع است و والدین مسئول تربیت ایمن و مناسب اطفال هستند. والدین همیشه باید به نیازمندی های اطفال توجه داشته باشند و حق شنیده شدن نظرات اطفال در ناروی بسیار مهم است.

حقوق اطفال در کنوانسیون حقوق طفل و سایر معاهدات بین‌المللی حقوق بشر گنجانده شده است. حاکمیت قانون در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نیز گنجانده شده است، اما اگرچه اکثر کشورها این معاهدات را امضا کرده‌اند، بسیاری از افراد توسط دولت خود یا سایر افراد در کشور محل تولدشان مجازات، حبس و کشته می‌شوند. اطفالی که این موارد را تجربه می‌کنند از حقوق خود محروم هستند. شاید شما هم به این دلیل مجبور به فرار شده‌اید؟ چرا که شخصی حقوق شما را نقض کرده است؟

قبل از اینکه ازدواج کنم، شش نظریه درباره تربیت اطفال داشتم؛ حالا شش طفل دارم، اما هیچ نظریه‌ای ندارم.

جان ویلموت

بسیاری از افرادی که به ناروی فرار کرده‌اند، متعلق به جوامعی هستند که نسبت به ناروی نظریات و فرهنگ‌های متفاوتی دارند. از جوامعی که آبرو و شرمساری غلبه دارد، جایی که فرهنگ و عنعنات بر قانون اولویت دارد و جایی است که استفاده از خشونت جسمی توسط والدین علیه اطفال در پرورش طفل مرسوم است. این کار تنبیه بدنی بوده و برخلاف ایمنی و حفاظت است. این مسئله با وضعیت امور در ناروی مطابقت ندارد چرا که والدین به طور معمول از خشونت به‌عنوان بخشی از تربیت استفاده نمی‌کنند.

اگر اطفال شما چیزی را برمی‌داشتند که اجازه نداشتند، چگونه عکس العمل نشان می‌دادید؟ اگر یا حرف زشتی به شما یا دیگران می‌زدند چطور؟ اگر روی انگشت یا دست طفل تان بزنید، یا از سایر اشکال خشونت استفاده کنید، دارید حقوق وی را نقض می‌کنید. در این صورت، شما هم رفتاری را با آنها دارید که در کشور محل تولدتان با شما صورت گرفته است و مجبور به فرار از آن شده‌اید.

 

تنبیه بدنی باعث می‌شود اطفال فاقد امنیت خاطر بوده و برای خودشان ارزش قائل نباشند. ممکن است اطفال دچار مشکلات خواب، تمرکز یا سایر آسیب‌های جسمی یا روانی شوند. ممکن است این مسئله منجر به عدم شرکت نوجوانان در مکتب و ملحق شدن به گروپ‌های جنایتکار شود.

افراد زیادی که اهل خشونت هستند خودشان خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و ممکن است خشونت به مودلی برای فرزندانشان تبدیل شود

آلترناتیو تیل ولد

تنبیه بدنی همیشه در ناروی ممنوع نبوده است و ممکن است به سختی بتوان فهمید مرز بین پرورش طفل و خشونت کجاست. خشونت علیه اطفال جوامعی ناامن ایجاد کرده، موجب افزایش جرم و جنایت، تعصب و تنفر می‌شود. با شرکت در انتخابات سیاسی، در تأثیرگذاری بر جامعه و نوعی جامعه‌ای که می‌خواهیم اطفال و نوجوانان در آن رشد کنند، سهیم می‌شوید.

Hvordan stemme?
Neste tema:
تعلیم