برابری جنسیتی

4 / 05

جامعه‌ای با حقوق برابر که در آن هر کسی بتواند صرف‌نظر از جنسیت خود تصمیم بگیرد هر کاری که انجام دهد، به نفع همه است.

آیا برابری جنسیتی همان چیزی است که شما فکر می‌کنید؟

یید

چرا ناروی را انتخاب کردید؟ و آیا برابری جنسیتی برایتان مهم است؟ برابری جنسیتی یعنی ممنوعیت اعمال تبعیض علیه دیگران، صرف‌نظر از دین، قومیت، گرایش جنسیتی یا جنسیت آنها. در ناروی، دختران و پسران، مردان و زنان همگی از فرصت‌ها و حقوق مشابهی برخوردارند. و این موضوع به همه جنبه‌های جامعه مربوط می‌شود، چه در خانواده، محیط کار یا در مکتب.

برابری جنسیتی در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نیز گنجانده شده است، اما اگرچه اکثر کشورها چنین معاهداتی را امضا کرده‌اند، بسیاری از افراد توسط دولت خود یا سایر افراد در کشور محل تولدشان مجازات، حبس و کشته می‌شوند، حتی اگر هیچ جرمی مرتکب نشده باشند. بلکه به این دلیل که شخصی از چیزی که می‌گویند یا انجام می‌دهند یا از هویت آنها خوشش نمی‌آید.

خیلی وقت‌ها یک زن جامه دان را حمل می‌کند چون واقعاً از همه قوی‌تر است

باربارا ولنتاین

شاید شما هم به این دلیل مجبور به فرار شده‌اید؟ چرا که شخصی حقوق شما را نقض کرده است. بسیاری از افرادی که به ناروی فرار کرده‌اند، متعلق به جوامعی هستند که نسبت به ناروی نظریات و فرهنگ‌های متفاوتی دارند. از جوامعی که در آنها آبرو و شرم قدرتمند است، جایی که فرهنگ و سنت مهم‌تر از قانون است. از جوامعی که زنان مسئول حفظ آبروی خانواده هستند، جایی که از حق تحصیل و مکتب، انتخاب همسر یا شرکت در بحث‌های عمومی محروم می‌شوند. این همان تبعیض و نقطه مقابل برابری جنسیتی است و با وضع امور در ناروی مطابقت ندارد زیرا در آن برابری جنسیتی نیرومند است.

به نظرتان اگر یکی از دختران خانواده شما قصد شرکت در میله به همراه همصنفی هایش را می‌داشت، چه واکنشی نشان می‌دادید؟ وقتی از دختران برای شرکت در جشن تولد دعوت می‌شود، چطور؟ یا اگر نظرات خود را در رسانه‌های اجتماعی مطرح کنند.

اگر این فرصت را از آنها بگیرید، یا آنها را در معرض تهدید یا خشونت قرار دهید، و اگر مانع از آن شوید که دختران با دوستان خود وقت بگذرانند یا در فعالیت‌های اوقات بیکاری شرکت کنند، حال آنکه پسران می‌توانند چنین کاری را انجام دهند… در حال تبعیض قائل شدن علیه دختران هستید و حقوقشان را نقض می‌کنید. در این صورت، شما هم دقیقاً رفتاری را با آنها دارید که در کشور محل تولدتان با شما صورت گرفته است و مجبور به فرار از آن شده‌اید.

زن حتماً نباید شبیه مرد باشد، همان‌طور که مرد حتماً نباید شبیه زن باشد؛ فرصت‌های برابر به معنای برابر بودن نیست.

سیمون دوبوار

در ناروی همواره برابری جنسیتی وجود نداشته است و هنوز هم برای دستیابی کامل به برابری جنسیتی باید راهی طی شود. با این حال، ناروی یکی از کشورهایی با بیشترین میزان برابری جنسیتی در جهان است. زنان ناروی مجبور بودند برای دستیابی به حقوق خود مبارزه کنند و اکنون دختران در خانواده‌های اقلیت در ناروی تلاش خود را آغاز کرده‌اند. این یک مبارزه برای حقوق و آزادی انتخاب مسیر در زنده گی علیه فرهنگ آبرو و شرمساری است. با شرکت در انتخابات سیاسی، می‌توانید دست به تأثیرگذاری بر حقوق در جامعه ما و آنچه که می‌خواهیم داشته باشیم بزنید.

Hvordan stemme?
Neste tema:
حاکمیت قانون