تعلیم

2 / 05

والدین اجازه وارد کردن فشار به اطفال برای تحصیل در رشته ای که دوست ندارند یا اجازه محروم کردن آنها از تحصیل را ندارند

آیا والدین می‌توانند تحصیل مورد انتخاب طفل را تعیین کنند؟

یید

چرا ناروی را انتخاب کردید؟ و آیا حق رفتن به مکتب و تحصیل ارزش مهمی برای شما است؟ در ناروی، اطفال و نوجوانان حق و وظیفه دارند در مکتب حضور یابند، و هرکسی که 15 ساله شود، حق دارد انتخاب کند می‌خواهد در چه رشته ای تحصیل نماید. والدین اجازه وارد کردن فشار به نوجوانان برای تحصیل در رشته ای بجز چیزی که دوست دارند یا اجازه محروم کردن نوجوانان از تحصیل را ندارند.

حق رفتن به مکتب و تحصیل در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر گنجانده شده است. با این حال، بسیاری از آنها به دلیل جنگ و فقر نمی‌توانند در کشور خود به مکتب بروند. بعضی نیز در کشور محل تولد شان در معرض تهدید، خشونت و حملات قرار می‌گیرند، زیرا دیگران نمی‌خواهند که آنها در مکتب حضور پیدا کنند و می‌خواهند حق تحصیل را از آنها سلب نمایند. بخصوص دختران در برخی جوامع آسیب پذیرند.

تحصیل قدرتمندترین سلاحی است که می‌توانید از آن برای تغییر جهان استفاده کنید.

نلسون ماندلا

شاید شما هم به این دلیل مجبور به فرار شده‌اید؟ چرا که شخصی حقوق شما را نقض کرده است. بسیاری از افرادی که به ناروی فرار کرده‌اند، متعلق به جوامعی هستند که نظریات و فرهنگ‌های متفاوتی نسبت به ناروی دارند. از جوامعی که در آنها آبرو و شرم غالب است، جایی که فرهنگ و سنت مهم‌تر از قانون است. از جوامعی که جایگاه مهم است، جایی که از اطفال و نوجوانان انتظار می‌رود انتخاب‌هایی را انجام دهند که برای خانواده‌هایشان مفید باشد. این وضعیت برخلاف ناروی است که در آن علایق و نیازهای افراد از هر چیزی مهم‌تر است.

اگر یکی از دختران خانواده شما می‌خواست مستری موتر شود، چه عکس العملی نشان می‌دادید؟ یا شغلی عمدتاً متعلق به مردان را انتخاب کند؟ اگر پسر شما می‌خواست معلم کودکستان شود یا شغلی را داشته باشد که عمدتاً مربوط به زنان است چطور؟

اگر این فرصت را از آنها سلب کرده یا آنها را تحت فشار قرار دهید تا چیزی را که نمی‌خواهند انتخاب کنند، به شکلی که احساس تهدید یا اجبار نمایند، در حال نقض حق آنها برای انتخاب تحصیلشان هستید. در این صورت، شما هم دقیقاً رفتاری را با آنها دارید که در کشور محل تولدتان با شما صورت گرفته است و مجبور به فرار از آن شده‌اید.

اطفال و نوجوانانی که مجبور به تحصیل در زمینه‌ای که دوست ندارند، شوند ممکن است انگیزه و روحیه خود را از دست بدهند

ترین هاتلویک هونینگشتاد

در ناروی همیشه حقوق برابر جهت رفتن به مکتب و تحصیل وجود نداشته است. برای اولین بار در دهه 1970 بود که زنان قادر به ثبت نام در تحصیلات عالی شدند. تحصیل علمی را تولید می‌کند که جامعه برای رشد به آن ضرورت دارد، و افرادی راه‌حل‌گرا که به فرصت‌ها توجه می‌کنند. حقوق برابر در خصوص تحصیل و آزادی انتخاب تحصیل، پیش‌نیازهایی مهم برای دموکراسی است. شما می‌توانید با استفاده از حق رأی و شرکت در انتخابات سیاسی، به تأثیرگذاری در این زمینه بپردازید.

 

Hvordan stemme?
Neste tema:
ازادی