حاکمیت قانون

5 / 05

همان‌طور که قانون برای رعایت ستندردهای عالی اخلاقی الزامی است، ستندردهای عالی اخلاقی نیز برای رعایت قانون الزامی است.

آیا می‌توانیم کسانی که کارهای مورد علاقه ما را انجام نمی‌دهند، تنبیه کنیم؟

یید

چرا ناروی را انتخاب کردید؟ و آیا حاکمیت قانون برای شما مهم است؟ حاکمیت قانون به این معناست که همه افراد در ابتدای تولد آزاد هستند و حق مساوی برای تصمیم‌گیری در مورد زنده گی خود دارند. همچنین به این معنی است که هیچ کس بدون محکوم شدن مجازات نمی‌شود و در ناروی فقط محاکم قدرت محکوم کردن مردم را دارند. تا زمانی که قوانین و مقررات ناروی را نقض نکنیم، می‌توانیم دقیقاً همانطور که می‌خواهیم و بدون ترس از مجازات حرف بزنیم یا کاری را انجام بدهیم.

حاکمیت قانون در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نیز گنجانده شده است، اما اگرچه اکثر کشورها آن را امضا کرده‌اند، بسیاری از افراد توسط دولت خود یا سایر افراد در کشور محل تولدشان مجازات، حبس و کشته می‌شوند. هرچند که هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند، بلکه به این دلیل که شخصی از چیزی که می‌گویند یا انجام می‌دهند یا از هویت آنها خوشش نمی‌آید.

همان‌طور که قانون برای رعایت ستندردهای عالی اخلاقی الزامی است، ستندردهای عالی اخلاقی نیز برای رعایت قانون الزامی است.

نیکولو ماکیاولی

شاید شما به این دلایل مجبور شده‌اید فرار کنید زیرا کسی حقوق شما را نقض کرده است. بسیاری از افرادی که به ناروی فرار کرده‌اند، متعلق به جوامعی هستند که نسبت به ناروی نظریات و فرهنگ‌های متفاوتی دارند. از جوامعی که در آنها آبرو و شرم غالب است، جایی که فرهنگ و عنعنات مهم‌تر از قانون است. در فرهنگ‌هایی که ویژگی آنها آبرو و شرم است، از همه انتظار می‌رود به گونه‌ای رفتار کنند که باعث شرمساری خانواده نشوند و اگر کسی چنین کاری را انجام دهد، مورد انتقام ناموسی قرار می‌گیرد. این موضوع ممکن است شامل خشونت، محرومیت از آزادی، ازدواج اجباری یا قتل باشد.

انتقام ناموسی نقطه مقابل حاکمیت قانون بوده و با وضع امور در ناروی مطابقت ندارد زیرا در آن حاکمیت قانون قدرتمند است.

اگر یکی از دختران خانواده شما دوست پسر یا دوست دختر داشته باشد، چه عکس العملی نشان می‌دهید؟ و اگر یکی از پسرانتان همجنسگرا باشد و بخواهد آزادانه آن را مطرح کند؟ اگر آنها را در معرض تهدید یا خشونت قرار دهید و مانع از آن شوید که با دوستان خود وقت بگذرانند و در فعالیت‌های اوقات فراغت شرکت کنند، در حال نقض حقوق آنها هستید. در این صورت، شما هم دقیقاً رفتاری را با آنها دارید که در کشور محل تولدتان با شما صورت گرفته است و مجبور به فرار از آن شده‌اید.

مردم هرگز معلومات کافی از یکدیگر ندارند تا بخواهند منصفانه در موردشان قضاوت کنند.

زیگرید اوندست

حاکمیت قانون نیز همیشه در ناروی وجود نداشته است و ما نیز همیشه در پیشگاه قانون برابر نبوده‌ایم. حاکمیت قانون امنیت ایجاد می‌کند و این پیش‌نیاز یک جامعه دموکراتیک است. اگر از حق خود برای رأی دادن استفاده کنید و در انتخابات سیاسی شرکت کنید، می‌توانید بر قوانین و مقررات اعمال شده در جامعه ما تأثیر بگذارید.

Hvordan stemme?
Neste tema:
پرورش طفل