Rettssikkerhet

5 / 05

Akkurat som det trengs lover for å opprettholde en høy moral, trengs det også høy moral for å opprettholde lovene.

Kan vi straffe de som gjør noe vi ikke liker?

Ta quizen

Hvorfor valgt du Norge? Og er rettssikkerhet en viktig verdi for deg? Rettssikkerhet betyr at alle er født som frie individer, med samme rettigheter til å bestemme over sitt eget liv. Det betyr også at ingen kan bli dømt uten en straff, og i Norge er det kun domstolene som kan dømme noen. Så lenge vi ikke bryter norske lover og regler så kan vi si og gjøre akkurat det vi vil, uten å bli straffet for det.

Rettssikkerhet er også nedfelt i menneskerettighetene, men selv om alle land har signert de, så blir mange likevel straffet, fengslet og drept. Enten av sine egne myndigheter, eller av andre i hjemlandet. Selv om de ikke har brutt noen lover, men fordi noen ikke liker det de sier eller gjør, eller på grunn av hvem de er.

Akkurat som det trengs lover for å opprettholde en høy moral, trengs det også høy moral for å opprettholde lovene.

Niccolò Machiavelli

Kanskje du måtte flykte på grunn av dette, fordi noen krenket dine rettigheter. Mange av de som har flyktet til Norge kommer fra samfunn med andre holdninger og med en annen kultur enn det vi har i Norge. Fra samfunn der ære og skam står sterkt, der kultur og tradisjon er viktigere enn lovene. I ære og skamkultur så skal alle oppføre seg på en slik måte som ikke gir skam på familiens ære, og hvis noen gjør det kan de bli utsatt for æreshevn. Enten vold, frihetsberøvelse, tvangsekteskap, eller drap.

Æreshevn er det motsatte av rettssikkerhet og en motsetning til hvordan det er i Norge, der rettssikkerheten står sterk.

Hvordan vil du reagere tror du, hvis en av jentene i familien din har kjæreste? Om en av sønnene dine er homofil og ønsker å være åpen om det? For hvis du utsetter de for trusler eller vold, og nekter de å være med venner, og delta på fritidsaktiviteter, så krenker du rettighetene deres. I så fall, så behandler du de på samme måte som du ble behandlet på i hjemlandet ditt, og som du måtte flykte fra.

Folk kan aldri vite nok om andre til å dømme rettferdig

Sigrid Undset

Det har ikke alltid vært rettssikkerhet i Norge og loven har ikke alltid vært lik for alle. Men rettssikkerhet skaper trygghet, og i et demokratisk samfunn så er det en forutsetning. Hvis du bruker stemmeretten din, og deltar ved politiske valg, så kan du være med på å påvirke hvilke lover og regler vi skal ha i samfunnet vårt.

Hvordan stemme?
Neste tema:
Barneoppdragelse