Likestilling

4 / 05

Et likestilt samfunn der alle kan bestemme hva de vil gjøre, uavhengig av kjønn, gagner alle.

Er likestilling det du tror det er?

Ta quizen

Hvorfor valgt du Norge? Og er likestilling en viktig verdi for deg? Likestilling betyr at det er forbudt å diskriminere noen, uansett hvilken religion, etnisitet, seksuell legning eller kjønn en har. I Norge har jenter og gutter, menn og kvinner de samme mulighetene og rettighetene, og det gjelder overalt i samfunnet, i familien, arbeidslivet eller på skolen.

Likestilling er nedfelt i menneskerettighetene, men selv om alle land har akseptert de, så blir mange likevel straffet, fengslet og drept. Enten av egne myndigheter, eller av andre i hjemlandet uten å ha brutt noen lover, men fordi noen ikke liker det de sier eller gjør, eller på grunn av hvem de er. Kanskje du måtte flykte på grunn av dette? Fordi noen krenket rettighetene dine.

Mang en kvinne bærer kofferten fordi hun virkelig er den sterkeste.

Barbara Valentin

Mange av de som har flyktet til Norge kommer fra samfunn med andre holdninger og kultur enn vi har i Norge. Fra samfunn der ære og skam står sterkt, og der kultur og tradisjon er viktigere enn lovene. Fra samfunn der kvinner har ansvar for familiens ære, og der de blir nektet retten til skole og utdanning, til å velge ektefelle eller å delta i offentlige debatter. Dette er en motsetning til hvordan det er i Norge, der likestilling står sterkt.

Hvordan vil du reagere hvis en av jentene i familien din skal på leirskole? Når de får bursdagsinvitasjon? Eller hvis de deler meningene sine på sosiale media?

For hvis du ikke tillater de dette og samtidig gir guttene lov, så forskjellsbehandler du. I så fall så behandler du de på samme måte som du kanskje ble behandlet på i hjemlandet ditt, og som du måtte flyktet fra.

Kvinnen må ikke være en kopi av mannen, eller mannen en kopi av kvinnen, likerett er ikke det samme som likhet.

Simone de Beauvoir

Det har ikke alltid vært likestilling i Norge og det er fortsatt en vei igjen, før vi er helt likestilte. Likevel er Norge et av verdens mest likestilte land, men kvinner i Norge har måttet kjempe for rettighetene sine. Nå har også jenter i minoritetsfamilier begynt sin kamp i Norge, for sine rettigheter og frihet til å bestemme over sitt eget liv, og mot ære og skamkultur. Ved å delta i politiske valg så kan du være med å påvirke samfunnet vårt, og for hvilke rettigheter vi skal ha.

Hvordan stemme?
Neste tema:
Rettssikkerhet