1 / 6

Likestilling

Kvinner og menn deler husarbeidet

2 / 6
Likestilling

Kvinner fikk stemmerett i

3 / 6
Likestilling

Norge er god på likestilling

4 / 6
Likestilling

Menn kan bli diskriminert

5 / 6
Likestilling

Menn blir seksuelt trakassert

6 / 6
Likestilling

Jenter har rett til å arve tronen

Likestilling
Du fikk / 6 riktige
Ta quizen på nytt