1 / 6

Sinnaan

Haweenka iyo raggu waxay shaqada guriga u qaybsadaan

2 / 6
Sinnaan

Haweenku waxay xaqa codbixinta heeleen

3 / 6
Sinnaan

Noorway way ku wacantahay sinnaanta

4 / 6
Sinnaan

Way dhici kartaa in ragga la takooro

5 / 6
Sinnaan

Ragga waa loo geystaa dhib jinsiyeed

6 / 6
Sinnaan

Haweenku xaq ayey u leeyihiin inay dhaxlaan boqortooyada