1 / 7

Rettssikkerhet

Kong Harald kan settes i fengsel

2 / 7
Rettssikkerhet

Hvem kan dømme noen

3 / 7
Rettssikkerhet

Norsk lov gjelder for

4 / 7
Rettssikkerhet

Du kan påvirke lover og regler

5 / 7
Rettssikkerhet

Disse kan ikke gifte seg

6 / 7
Rettssikkerhet

Hvem aksepterer ikke barnekonvensjonen

7 / 7
Rettssikkerhet

Arrangert ekteskap er forbudt

Rettssikkerhet
Du fikk / 7 riktige
Ta quizen på nytt