1 / 7

Cadaaladda

Boqor Harald waxa lagu ridi karaa xabsi

2 / 7
Cadaaladda

Yaa xukumi kara dadka

3 / 7
Cadaaladda

Sharciga Noorway waxa uu khuseeyaa

4 / 7
Cadaaladda

Saameyn ayaad ku yeelan kartaa xeerarka

5 / 7
Cadaaladda

Kuwan isma guursan karaan

6 / 7
Cadaaladda

Yaan ogolaanin heeshiiska carruurta

7 / 7
Cadaaladda

Guurka ehelku ka soo shaqeeyeen waa madnuuc