1 / 7

ልዕልና ሕጊ

ንጉስ ሃራልድ ኣብ ማሕቡስ ክዳጎን ይኽእል እዩ

2 / 7
ልዕልና ሕጊ

ንኻልኦት ክፈርዶምን ክኣስሮምን ዝኽእል መን’ዩ

3 / 7
ልዕልና ሕጊ

ሕጊ ኖርወይ ዝምልከቶ

4 / 7
ልዕልና ሕጊ

ንሕጋጋትን መምርሒታትን ክትጸልዎም ትኽእል ኢኻ

5 / 7
ልዕልና ሕጊ

ካብዞም ዝስዕቡ ሰባት ኣየኖት’ዮም ክምርዓዉ ዘይክእሉ

6 / 7
ልዕልና ሕጊ

ኣየነይቲ ሃገር እያ ንውዕል መሰል ህጻናት ዘይትቕበል?

7 / 7
ልዕልና ሕጊ

ስድራቤታዊ መርዓ ክልኩል እዩ

ልዕልና ሕጊ
ረኪብካ/ኪ / 7 ቅኑዕ
እንደገና ፈተና ውሰድ