1 / 7

Utdanning

Barn kan selv velge utdanning

2 / 7
Utdanning

Det er frivillig å ta utdanning

3 / 7
Utdanning

Alle har lik rett til yrkesvalg

4 / 7
Utdanning

I Norges lover står det at

5 / 7
Utdanning

Skole for barn er gratis

6 / 7
Utdanning

Universitet er gratis

7 / 7
Utdanning

Teorifag er bedre enn yrkesfag

Utdanning
Du fikk / 7 riktige
Ta quizen på nytt