1 / 7

ትምህርቲ

ህጻናት ብዛዕባ ትምህርቶም ባዕሎም ይውስኑ

2 / 7
ትምህርቲ

ትምህርቲ ግዴታ ኣይኰነን

3 / 7
ትምህርቲ

ነፍሲ-ወከፍ ሰብ ዝደለዮ ስራሕ/ሞያ ክመርጽ ማዕረ መሰል ኣለዎ

4 / 7
ትምህርቲ

ሕጊ ኖርወይ ከምዚ ይብል

5 / 7
ትምህርቲ

ኣብ ኖርወይ ትምህርቲ ብናጻ እዩ

6 / 7
ትምህርቲ

ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርቲ ብናጻ እዩ

7 / 7
ትምህርቲ

ክልሰ-ሓሳባዊ ዓውድታት ትምህርቲ ካብ ሞያዊ ዓውድታት ትምህርቲ ንላዕሊ ዝበለጹ እዮም