1 / 8

ቈልዑ ምዕባይ

ወለዲ ንደቆም ይውስኑሎም

2 / 8
ቈልዑ ምዕባይ

ወለዲ ንደቆም ክሃርሙ ይፍቀዶም እዩ

3 / 8
ቈልዑ ምዕባይ

ኣካላዊ መቕጻዕቲ ኣይኰነን

4 / 8
ቈልዑ ምዕባይ

ጓልካ/ኪ ሒጃብ (መሸፈኒ ገጽ) ክትገብር ዘይትደሊ እንተ ዀይና

5 / 8
ቈልዑ ምዕባይ

ደቀይ/ቁልዑተይ ምሒር ኖርወጅያውያን እንተደኣ ኰይኖም

6 / 8
ቈልዑ ምዕባይ

ውላደይ ግብረ-ሰዶማዊ እንተድኣ ኰይኑ

7 / 8
ቈልዑ ምዕባይ

ጾታዊ መጥቃዕቲ ማለት

8 / 8
ቈልዑ ምዕባይ

ኣብ ቈልዓ ምዕባይ

ቈልዑ ምዕባይ
ረኪብካ/ኪ / 8 ቅኑዕ
እንደገና ፈተና ውሰድ