1 / 8

Tarbiyadda carruurta

Waalidka ayaa maamulaya carruurta

2 / 8
Tarbiyadda carruurta

Waalidka waa loo ogolyahay inay dilaan carruurta

3 / 8
Tarbiyadda carruurta

Maaha tacadi tarbiyad ah haddii

4 / 8
Tarbiyadda carruurta

Gabadha aad dhashay ma rabto isticmaalka xijaabka

5 / 8
Tarbiyadda carruurta

Haddii carruurtu noqoto noorweyji

6 / 8
Tarbiyadda carruurta

Haddii ilmahaygu yahay khaniis

7 / 8
Tarbiyadda carruurta

Xadgudub jinsiyeed

8 / 8
Tarbiyadda carruurta

Xilliga tarbiyadda waxa go’aanka leh

Tarbiyadda carruurta
Waxad heshay / 8 Sax
Kajawaab su'aalaha mar labaad